Jste zde

Zvuková střelba

Účastníci goalballového kempu v Plzni.
Milovická míle - hlavní závod.
Milovická míle - zvuková střelba.

V 16. týdnu roku 2016 jsme se se zvukovými puškami spolupodíleli na úspěchu dvou zajímavých akcí.
První z nich se konala ve Speciální základní škole Lazaretní v Plzni. Zde se konal tréninkový kemp pro nadějné hráče goalballu z celé ČR. Součástí doprovodního programu bylo odpoledne věnované nácviku zvukové střelby. Zúčastnilo se jej celkem 22, jež si vyzkoušely střelbu z našich dvou pušek.
Druhou akcí bylo předvedení zvukové střelby na běžeckém závodě Milovická míle v sobotu 23.4. ve středočeských Milovicích. Většina z 257 běžců využila možnost a absolvovala jednu až dvě střelecké položky. Obě akce jsme uspořádali díky příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu - Světluška, kterému tímto děkujeme.