Jste zde

O nás

Jsme spolek, jehož cílem je pomáhat zrakově postiženým při jejich integraci do sportovního života široké veřejnosti. Možnosti sportování postižených jsou velmi omezené. Ve velké většině jsou tito jedinci odkázáni na pomoc svého okolí, rodiče a přátele. Jak již vyplývá z našeho názvu, chceme této cílové skupině umožnit kvalitní sportovní vyžití formou rozvíjení spolupráce v tandemu zrakově postižený - průvodce, tj. jeden (s handicapem) na jednoho (zdravého).

Společně prožité sportovní aktivity, kdy zdraví a vidící jedinci pomáhají nevidomým překonat jejich handicap s cílem dosažení co nejkvalitnějšího sportovního výkonu, mohou přinést oběma stranám hlubší prožitek. Nemáme žádný věkový limit a členem našeho sdružení se může stát každý, kdo má zájem o sport zrakově (případně tělesně) postižených. Chceme umožnit co největšímu počtu zrakově postižených účast na sportovních akcích určených široké veřejnosti jak v Česku, tak i v zahraničí. Zaměřujeme se na běžecké lyžování, biatlon, cyklistiku, plavání a jezdectví. Rádi bychom zrakově postiženým umožnili seznámení s dalšími sporty jako například triatlon nebo golf.

Usnení krajského soudu 

Stanovy 2014